Mbo-hbo verschillen

Heb jij het beeld dat de overstap naar het hbo heel groot is? Of denk je juist van niet?

Je bent nu hier: MBO SXiLLs - Mbo-hbo verschillen

Mbo-hbo verschillen

Een geïnformeerd mens telt voor 2

Maak het concreet en check jouw beeld dan met dit overzicht van de realiteit. Dan kun je aan de slag met de tips op deze site om deze verschillen te tackelen. 
 
Je eerste hbo readiness test onderga je meteen hier! Zap jij meteen door bij het zien van de hoeveelheid tekst op deze pagina, of lees je verder?

Tempo Dat ligt over het algemeen hoger. Werk je op het mbo een boek in 6 maanden door, dan kan dat op het hbo in 10 weken of minder. Een vak op mbo kan uitgesmeerd zijn over 2 of meer jaar en op het hbo in 6 maanden gegeven worden. Je moet meer stof in minder tijd op kunnen nemen. Er wordt een groter beroep gedaan op je studievaardigheden.
 
Theoretischer Dit verschil gaat niet altijd op, omdat dit ook afhangt van het type opleiding. Psychologie bevat als vakgebied al meer theorie dan de ICT. Wel wordt van je verwacht dat je zelfstandig boeken of manuals bestudeert en daar zelf uit haalt wat voor de praktijk nodig is.
Over het algemeen kun je zeggen dat havisten op een theoretische opleiding een voorsprong hebben op mbo-ers. Terwijl mbo-ers op de praktische opleiding vaak een voorsprong hebben op de havisten.
 
Abstracter Ja, absoluut. Men gebruikt b.v. woorden waar je niet direct een beeld bij hebt, je tanden even in moet zetten en daardoor ook meer moeite mee kunt hebben om te onthouden. Probeer deze maar eens:"metaforische congruentie". Daarmee wordt bedoeld: "we onthouden informatie beter wanneer het in de vorm van een verhaal gebracht wordt".
 
Diepgang Stof kan je bekend voorkomen, maar nu wordt er dieper op ingegaan. Het is net als met rijlessen. Je kunt goed rijden en je weg wel vinden, maar bij panne heb je de ANWB nodig. Nu leer je ook wat er onder de motorkap zit en kun je meer problemen met je auto zelf oplossen. Soms lijkt het onmogelijke van je gevraagd te worden zoals een opdracht binnen een MER-studie: "maak een plan voor de bouw van een extra brug naast de Erasmusbrug in Rotterdam". 
Er wordt dus een groter beroep gedaan op je vermogen om uitdagingen aan te gaan, kritische vragen te stellen, zelfstandig informatie te vergaren, te analyseren, logisch te denken en problemen op te lossen.
 
Rekenen en taal Voor alle hbo opleidingen geldt: ze doen een stevig beroep op je reken-, lees- en schrijfvaardigheden. Een econoom die niet (goed) kan rekenen of een leerkracht die de spellingsregels niet kent, dat kan toch niet? Ook kunnen per type opleiding nog extra wiskunde of (vreemde) taaleisen gesteld worden. Zoek goed uit wat nodig is en spijker jezelf (van te voren) bij! 
 
Samenwerken Op het hbo (en daarna) wordt heel veel in projecten gewerkt. Ook moet je wensen van opdrachtgevers of klanten kunnen achterhalen en vertalen naar producten. Dat vereist dat je goed en helder kunt communiceren en goed met conflicten en spanningen om kunt gaan. Of op zijn minst de bereidheid moet hebben om dat te leren.
 
Reflecteren op jezelf Natuurlijk leer je op het mbo al reflecteren: hoe doe ik het en kan dat anders of beter? Al doende leer je al veel, door te reflecteren op je ervaringen leer je nog meer. Op het hbo wordt die reflectie breder en dieper getrokken: kun jij je praktijkervaringen zelf koppelen aan de theorie? Ben jij in staat in te zien dat de gedachte "ik ben niet (zo) creatief" de ontwikkeling van jouw creativiteit juist tegenhoudt? En dus ...?
 
Studiehouding Een serieuze studiehouding is onontbeerlijk. Je moet zelfstandig, gestructureerd en planmatig werken. Op het hbo wordt de verantwoording voor je studieloopbaan (keuzen, planning, voortgang) veel meer op je eigen schouders gelegd. Initiatief nemen is het credo, in plaats van wachten tot je de opdracht (uitgelegd) krijgt.
 
Het werkveld Het mbo leidt vaak op voor een beroep zoals onderwijsassistent, all-round lasser of netwerkbeheerder. Het hbo kan natuurlijk ook opleiden tot een beroep zoals leerkracht basisonderwijs. Maar vaak kom je uiteindelijk in eenfunctie terecht, bijvoorbeeld als directeur van een school, projectleider in de bouw of consultant in de ICT. 
Nog iets: het werkveld vraagt van jou een serieuze werk en studiehouding. De bereidheid om zelfstandig je vakkennis op pijl te houden, blijven leren, bijscholen en blijven werken aan je persoonlijke vaardigheden.

Natuurlijk hoef je niet meteen een expert in al deze zaken te zijn voordat je start in het hbo; je ontwikkelt deze vaardigheden juist ook verder in het hbo.
Wil je meer weten over het inhoudelijke verschil tussen jouw specifieke mbo opleiding en degene die je van plan bent te gaan doen, informeer dan bij die opleiding zelf. Ook kunnen opleidingen, zoals de Pabo onderling ook heel veel verschillen.